POLITYKA JAKOŚCI

INFORMACJE O FIRMIE

Nadrzędnym celem BUDMAT Transport Spółka z o. o. jest systematyczny rozwój, poprzez zaspokojenie potrzeb klientów zlecających przewozy towarów oraz wychodzenie naprzeciw zmianom tych potrzeb.

Jesteśmy świadomi, że niezbędnym do tego jest zapewnienie wymaganej, najwyższej jakości usług spedycyjnych i transportowych, przy zagwarantowaniu ekonomicznej opłacalności działalności.

W tym celu podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, który umożliwia systematyczną ocenę naszej bieżącej działalności oraz podejmowanie działań zmierzających do dalszego i ciągłego doskonalenia.

Powyższe idee będziemy realizować poprzez osiąganie celów strategicznych:
- rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów oraz ocenę ich zadowolenia,
- zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców taboru samochodowego, części i usług,
- spełnianie obowiązujących przepisów dotyczących towarowego transportu samochodowego bieżące serwisowanie taboru oraz systematyczne jego odnawianie,
- rzetelna obsługa klientów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej wśród firm spedycyjnych,
- uczciwe traktowanie wszystkich klientów bez dyskryminowania lub uprzywilejowania któregokolwiek z nich,
- przyjmowanie i realizowanie usług spedycyjnych przez cała dobę we wszystkie dni robocze,
- zapewnienie przewozu ładunków na czas, na miejsce i w konkurencyjnych cenach zapewniając opłacalność dla firmy,
- doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań,
- motywowanie i tworzenie klimatu pracy zespołowej,
- systematyczne działania dla minimalizacji błędów w działalności oraz, jeśli wystąpią, podejmowanie niezwłocznych, systematycznych i skutecznych działań w celu unikania ich w przyszłości.

Pracownicy Spółki są świadomi swojego wpływu na oceny wyrażane przez klientów, a w konsekwencji na sukces biznesowy firmy.

Polityka Jakości jest zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom Spółki, a jej realizacja jest na bieżąco monitorowana poprzez wewnętrzne audyty jakości oraz okresowe przeglądy zarządzania.

Zarząd Spółki zobowiązuje się zapewniać środki umożliwiające realizację polityki i celów jakości oraz utrzymanie i doskonalenie systemu.

Firma BUDMAT Transport Sp. z o. o. świadczy usługi transportowe na rynku krajowym i zagranicznym. Opierając się na doświadczeniu naszych pracowników, gwarantujemy profesjonalny serwis oraz pewność realizacji zleceń.

 

BUDMAT Transport Sp. z o. o.

09-407 Płock

ul. Otolińska 25

T: +48 24 268 02 53

F: +48 24 268 02 50

Przewiń do góry