Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a souborů cookies na webových stránkách budmat.com

§ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ochrana soukromí uživatelů je pro nás důležitá, proto účelem tohoto dokumentu je informovat uživatele o způsobu shromažďování nebo generování a používání osobních a statistických údajů a používání souborů cookies a jiných technologií jako součást webové stránky.
Správcem vašich údajů shromážděných prostřednictvím této webové stránky je Budmat Bogdan Więcek, který sídlí na adrese ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, naše kontaktní údaje ohledně ochrany osobních údajů je možno získat na následující e-mailové adrese: rodo@budmat.com.

§ 2. ÚČEL A ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

1. Prostřednictvím webových stránek shromažďujeme informace, které Uživatel poskytuje dobrovolně.

2. Abychom vám mohli poskytovat služby v souladu s naším obchodním profilem, údaje poskytované prostřednictvím webové stránky, zpracováváme pro různé účely, ale vždy v souladu se zákonem. Níže uvádíme podrobně, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký je toho  účel a jaký je právní základ.

Chcete-li, abychom vytvořili prezentaci s naší nabídkou pro danou webovou stránku a prezentovali jí, zpracováváme následující údaje:

 • - Jméno a příjmení
 • - E-mailovou adresu
 • - Telefonní číslo
 • - PSČ
 • - Možné další údaje uvedené v obsahu dotazu

Právním základem takového zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b RODO, který umožňuje zpracovávat osobní údaje v případě, že je nutno realizovat smlouvu nebo podniknout kroky k uzavření smlouvy; pokud se rozhodnete poskytnout své údaje za účelem získání nabídky, domníváme se, že jste dali souhlas se zpracováním údajů - pak právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. RODO, který umožňuje zpracování osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu; pokud jsou nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce (např. v oblasti vytváření databáze, přímého marketingu vlastních výrobků, zajištění dokumentace pro ochranu proti potenciálním nárokům), právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f RODO.

3. Poskytování údajů je vždy dobrovolné, ale nezbytné pro to, aby uživatel zahájil činnost, pro kterou je formulář určen, avšak v některých případech je nezbytné poskytnout určité osobní údaje, aby bylo možné splnit vaše očekávání při využívání služeb.

4. Sdělujeme, že nevykonáváme automatizované rozhodování, a to ani na základě profilování. Obsah dotazu, který je zaslán prostřednictvím kontaktního formuláře, není předmětem posouzení systémem IT. Navrhovaná cena služby není v žádném případě výsledkem hodnocení provedeného kterýmkoli systémem IT.

5. Neprodáváme osobní údaje uvedené ve formulářích, nebudeme je zpřístupňovat třetím stranám, zejména neposíláme osobní údaje mimo EHP ani je neposkytujeme mezinárodním organizacím.

6. Od správce může být požadováno poskytnutí informací shromážděných na internetových stránkách oprávněným subjektům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

§ 3. INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

1. Webové stránky používají soubory cookie ("cookies"), které jsou IT daty, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory tohoto typu obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a unikátní číslo.

2. Na webové stránce Budmat.com se používají tři kategorie souborů cookie:

 • - funkční - jsou vždy povoleny, protože umožňují základní provoz webových stránek. Mimo jiné tyto cookies umožňují zapamatovat si uživatele v jedné relaci nebo v závislosti na vybraných možnostech, od relace až po relaci. Jejich úkolem je umožnit rychlé načítání podstránek, provoz košíku a proces realizace objednávek, stejně jako pomoc při řešení bezpečnostních problémů a dodržování předpisů.
 • zlepšení funkčnosti - tyto soubory cookie nám pomáhají vylepšit webové stránky tím, že poskytují informace o jejich využití uživateli. V některých případech tyto soubory umožňují rychlejší zpracování požadavku a umožňují vám zapamatovat si vybrané preference webu. Zakázání těchto souborů může mít za následek špatné zobrazování přizpůsobeného doporučení a pomalý výkon stránky.
 • - sociální a reklamní - soubory cookies ze sociálních médií určených pro reklamní účely (provozované třetími stranami) shromažďují informace s cílem lépe přizpůsobit zobrazované reklamy k zájmům uživatele. V některých případech v souvislosti s výše uvedenými soubory jsou zpracovávány osobními údaje uživatele. Následkem vyjádření nesouhlasu se zpracováním tohoto typu souborů cookie může být zobrazení uživateli reklam, které nejsou v souladu s jeho očekáváním nebo nemožnost navázání účinného zpřístupnění spojení s sítí Facebook, Twitter nebo jinou sociální sítí, stejně jako nemožnost sdílet obsah na sociálních médiích.

3. Soubory Cookies se používají pro následující účely:

a. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

b. udržování relace Uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž Uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webové stránky;

c. definování profilu uživatele za účelem zobrazování mu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích

4. Jako součást webové stránky se používají dva základní typy souborů cookie: "session" a "persistent" cookies. Soubory cookie "session" jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele, dokud se odhlásí, opustí webovou stránku nebo vypne software (webový prohlížeč). Soubory cookie "persistent" jsou uloženy v zařízení Uživatele po určitou dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel neodstraní.

5. Uživatel může kdykoli změnit nastavení souborů cookie v nastavení prohlížeče.

6. Soubory Cookies mohou být použity v reklamních sítích, zejména v síti Google, k zobrazování reklam přizpůsobených k způsobu, jakým uživatel využívá webovou stránku. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě Uživatele nebo o době pobytu na dané stránce.

7. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z souborů cookies pomocí nástroje: www.google.com/ads/preferences/

8. Uživatelé stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookies. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Příklady možností úprav v populárních prohlížečích:

 • - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

§ 4. PRÁVA UŽIVATELE

1. Při respektování práv uživatelů vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že máte právo na:

 • - přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení;
 • - podání námitek proti zpracování osobních údajů;
 • - přenos osobních údajů.

Současně sdělujeme, že výše uvedená práva nejsou absolutní, a proto v určitých situacích můžeme legálně odmítnout, abyste je dodržovali. Podle zákona můžeme odmítnout tuto námitku vzít v úvahu, pokud prokážeme, že:

 • - existují oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody nebo
 • - existují důvody pro zjištění, prošetření nebo ochranu nároků.

2. Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo k zasílání komerčních informací elektronickými prostředky, které nám byly poskytnuty na základě vašeho svobodného souhlasu. Rovněž vás informujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno před tímto odstoupením. V této situaci po obdržení námitky zastavíme zpracování za tímto účelem.

3. Vaše nároky lze realizovat zasláním těchto informací na adresu: rodo@budmat.com.

4. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, informujeme vás o možnosti podání stížnosti k dozorčímu orgánu – do rukou předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. V souladu s platnými předpisy se snažíme omezit uchovávání osobních údajů, které se již nepoužívají.

2. Údaje, které jste poskytli za účelem zpracování žádosti o cenovou nabídku, budou zpracovávány u nás po celou dobu trvání korespondence a pak v závislosti na výsledku buď posílí základnu našich klientů, nebo budou odstraněny, pokud neexistuje možnost spolupráce.

3. Pokud jde o jednotlivé období zpracovávání osobních údajů, informujeme vás, že osobní údaje zpracováváme do té doby, dokud existuje právní základ, tj.

 • - pokud je udělen souhlas – do doby zrušení, omezení nebo jiných opatření, které z vašeho hlediska omezují tento souhlas,
 • - v případě nutnosti údajů pro plnění smlouvy - po dobu trvání její realizace v souladu s platnými ustanoveními týkajícími se výkonu nároků,
 • - pokud je základem pro zpracování legitimní zájem Budmatu Bogdan Więcek, dokud neexistuje takový oprávněný zájem.

§ 6. ZMĚNA POLITYKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Aktuální obsah Politiky ochrany osobních údajů a souborů cookies se nachází na webové stránce Budmat.com od 25.05.2018 r.

2. Budmat.com si vyhrazuje právo změnit výše uvedené zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nové Politiky ochrany soukromí na těchto stránkách. 

3. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí, obraťte se na správce.