Baza wiedzy

Dla dekarza

Izolacyjność cieplna dachów

Dachy należą do tych przegród zewnętrznych, przez które ucieka najwięcej ciepła z domu, dlatego ich izolacyjność cieplna ma ogromne znaczenie w uzyskaniu bilansu energetycznego budynku.

Od stycznia 2017 roku w życie weszły nowe przepisy (jeszcze bardziej rygorystyczne będą obowiązywały od 2021 roku), dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzone zostały wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród zewnętrznych budynków – ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Uwzględniają one teraz poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla dachów

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na straty ciepła przez dach jest wartość współczynnika przenikania ciepła U. Jego wartość dla dachów (oraz innych elementów domu) przez ostatnich kilkadziesiąt lat ulegała stopniowym zaostrzeniom. Jeszcze do lat 80. XX wieku współczynnik U mógł wynosić maksymalnie 0,45 W/(m2·K), później 0,30 W/(m2·K), a od 2014 r. – 0,2 W/(m2·K). Obecnie graniczne wartości tego parametru zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. W nowych warunkach technicznych oznaczono wartość współczynnika przenikania ciepła symbolem UC (w odróżnieniu od dawniej stosowanego U). UC(max) to maksymalna dopuszczalna wartość UC. Od stycznia 2017 r. w odniesieniu do temperatury zewnętrznej powyżej 16oC UC(maks.) ≤ 0,18 W/(m2·K). Przepisy te ulegną kolejnemu zaostrzeniu w 2021 r.  

Tabela. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła
  Dachy przy temp.  Współczynnik przenikania ciepła UC(maks.) [W/(m2·K)]
od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r. 
  ti ≥ 16oC ≤ 0,18 ≤ 0,15
  8oC ≤ ti < 16oC ≤ 0,30  
  ti < 8oC 0,70  

W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością przepisy z 2021 r, będą obowiązywać już od 2019 r. 

Izolacyjność cieplna dachów w standardzie domu energooszczędnego

W rozporządzeniu z 2013 r. określono także standardy budynków jedno- i wielorodzinnych powstających z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – NF15 i NF40.  Aktualnie program dopłat został zamknięty, ale sformułowane w nim wymagania obrazują standard ochrony cieplnej przegród dla domów energooszczędnych. 

Tabela. Wymagania dotyczące izolacyjności dachu w budynkach NF15 i NF40
  Strefa klimatyczna  Współczynnik przenikania ciepła Udachu [W/(m2·K)]
Budynek jednorodzinny Budynek wielorodzinny
NF15 NF40 NF15 NF40
  I, II i III ≤ 0,10 ≤ 0,12 ≤ 0,12 ≤ 0,15
  IV i V ≤ 0,08 ≤ 0,10    

Powyższe standardy energooszczędności zostały określone ze względu na poziom zużycia energii użytkowej:

  • dla NF15: EU ≤ 15 kWh/(m2·rok),
  • dla NF40: EU ≤ 40 kWh/(m2·rok). 

Jak ocieplać dach według nowych przepisów?

Nowe przepisy określają między innymi grubość obowiązującej warstwy izolacji termicznej, która pozwala spełnić wymagany przepisami współczynnik U ≤ 0,18 W/(m2·K) – od stycznia 2017 roku jest to 25 cm dla dachu układanej w dwóch warstwach. Dwuwarstwowy układ izolacji z wełny mineralnej – najpopularniejszego materiału wykorzystywanego do ocieplania dachu  –  zapobiega powstawaniu liniowych mostków termicznych wzdłuż krokwi. By osiągnąć wymagane 25 cm grubości izolacji, do ocieplenia dachu stosuje się dwie warstwy wełny mineralnej, jedną grubszą i jedną cieńszą np. 15 i 10 cm. Jednak nie tylko grubość ocieplenia ma znaczenia dla ograniczenia strat ciepła w budynku, równie ważna jest jakość użytego materiału izolacyjnego. Te najlepsze rodzaje wełny podbite są z jednej strony folią aluminiową, która nie pozwala ciepłu przedostawać się na zewnątrz – folia odbija ciepło z powrotem do wewnątrz. O tym, czy wełna mineralna jest dobrym izolatorem, decyduje współczynnik przewodzenia ciepła λ – im jest on niższy, tym lepiej. Na przykład przy zastosowaniu wełny o λ = 0,039 W/(m·K) na pierwszą warstwę ocieplenia o grubości 15 cm i drugą o grubości 10 cm otrzymujemy współczynnik przenikania ciepła Uc o wartości 0,15 W/(m2·K), czyli wartość zalecaną dla budynków energooszczędnych. Zwiększając grubość materiałów izolacyjnych np. do 30 cm i stosując produkty o lepszym współczynniku przewodności cieplnej np. λ = 0,036 W/(m·K) możemy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła Udachu na poziomie 0,12 W/(m2·K). 

Logo Budmat - producenta blachodachówek modułowych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.