Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego produktów z tworzyw sztucznych, stalowych, hybrydowych oraz innowacyjnych technologii i wzornictwa Budmat

Przedmiotem projektu jest utworzenie w strukturze organizacyjnej firmy Budmat Centrum Badawczo – Rozwojowego produktów z tworzyw sztucznych, stalowych  i hybrydowych.  Centrum utworzone zostanie przy zakładzie we Włocławku i obejmować będzie laboratorium, linię w skali półtechnicznej oraz część logistyczną.

W rezultacie powstanie nowoczesne CBR, w którym prowadzona będzie działalność rozwojowa (badania przemysłowe i prace rozwojowe) firmy w segmencie produktów PVC oraz produktów stalowych, z uwzględnieniem opcji połączeń hybrydowych pomiędzy tymi segmentami produktowymi.

Ostatecznym rezultatem powstania CBR będzie komercjalizowanie innowacyjnych produktów znacząco ulepszonych oraz nowych (innowacja produktowa) oraz wdrażanie innowacyjnych sposób ich produkcji (innowacja procesowa). W ramach projektu zaplanowano rozwój współpracy z instytucjami naukowymi oraz z sektorem MSP.

Budowę CBR planuje się zrealizować z udziałem wsparcia UE na poziomie 35% kosztów kwalifikowanych.