Aktuality

Bimerg mení svoj názov na BUDMAT STEELInformácia, že spoločnosť Bimerg - spoločnosť skupiny Budmat Group od 29.08.2023 zmenila svoj názov na BUDMAT STEEL. Ide o ďalší krok smerom ku konsolidácii aktivít skupiny BUDMAT GROUP a k posilneniu jej vizuálnej a obchodnej identity.

V priebehu rokov sa BUDMAT GROUP dynamicky rozvíja, buduje si rôznorodé kompetencie a dosahuje úspechy na mnohých trhoch, vrátane zahraničných. Bimerg zohráva dôležitú úlohu pri realizácii stratégie rozvoja, prispieva k dosiahnutiu stanovených obchodných cieľov, získava si dôveru zákazníkov a partnerov.

Hlavným cieľom zmeny názvu spoločnosti Bimerg na BUDMAT STEEL je zdôrazniť a posilniť našu pozíciu na trhu, využiť efekt rozsahu činnosti a obchodných strategii.

Jednotný názov spoločností v rámci celej SKUPINY odráža našu spoločnú víziu, hodnoty a záväzok poskytovať výrobky a služby najvyššej kvality.

www.budmatsteel.com