Aktuality

Budmat Bogdan Więcek získal spoločnosť Samesor OyBudmat Bogdan Więcek získal spoločnosť Samesor Oy, fínskeho vývojára inovácií v segmente výroby profilovacích strojov.

Spoločnosť Budmat Bogdan Więcek, jedna z popredných poľských spoločností špecializujúcich sa na stavebníctvo, výrobu a dodávky oceľových striech a odkvapových systémov, dokončila kúpu 100 % akcií fínskej spoločnosti Samesor Oy. Ide o dôležitý krok v rozvoji oboch spoločností, ktorý otvára nové možnosti pre zákazníkov aj zamestnancov oboch subjektov.

Samesor Oy je fínska spoločnosť s bohatou 60-ročnou históriou v strojárskom priemysle. Spoločnosť sa špecializuje na návrh a výrobu moderných technológií na profilovanie oceľových plechov. Jej doterajšie výsledky zahŕňajú viac ako 1 000 strojov na výrobu strešných krytín, trapézových plechov a iných stavebných profilov, ktoré sú k dispozícii na trhoch v 67 krajinách sveta.

Vďaka tejto kúpe získava Budmat Bogdan Więcek prístup k moderným technológiám a jedinečnému know-how, ktoré umožní ďalšie investície do inovatívnych riešení pre strešný priemysel. Na druhej strane pre spoločnosť Samesor Oy znamená akvizícia takou renomovanou spoločnosťou, akou je Budmat, širšie otvorenie dverí na poľský trh a možnosť intenzívnej expanzie na ostatné trhy strednej a východnej Európy.

Stavebný trh v Poľsku aj v celej Európe z tohto spojenia tiež veľa získa. Po prvé, zákazníci skupiny Budmat získajú prístup k ešte kvalitnejším výrobkom a inovatívnym technologickým riešeniam, zatiaľ čo stavebné spoločnosti budú môcť využívať ponuku moderných strojov "šitých na mieru", čo im následne umožní zrýchliť a zefektívniť mnohé výrobné procesy.

Okrem toho je integrácia oboch spoločností príležitosťou na synergie v oblasti výskumu a vývoja, čo sa prejaví v rýchlejšom uvádzaní inovácií na trh. Spolupráca medzi poľskými a fínskymi tímami povedie aj k výmene skúseností a poznatkov, z čoho budú pravdepodobne dlhodobo profitovať obe strany.

Akvizícia spoločnosti Samesor Oy spoločnosťou Budmat Bogdan Więcek je dôkazom ambície spoločnosti expandovať a usilovať sa o vedúce postavenie na európskom trhu. Je tiež znakom toho, že poľské spoločnosti sú pripravené investovať do moderných technológií a rozvíjať sa na medzinárodnej úrovni.

Celkovo je táto transakcia pre obe spoločnosti významným krokom vpred. Pre spoločnosť Samesor Oy je to príležitosť rozšíriť svoju prítomnosť v Európe a pre spoločnosť Budmat príležitosť posilniť svoje vedúce postavenie na trhu so strešnými krytinami a prístup k novým technológiám. Tešíme sa na ďalšie informácie o integrácii spoločností a nových príležitostiach, ktoré toto spojenie prinesie.