Aktuality

Kvalita výrobkov Budmat potvrdená certifikátmi zhody TÜV Rheinland!Medzinárodný certifikačný orgán TÜV Rheinland posúdil kontrolu nákupu, spracovania a výroby v našej spoločnosti. Na základe toho boli spoločnosti Budmat udelené 2 certifikáty potvrdzujúce najvyššiu kvalitu výrobkov v kategóriách: strešné krytiny a nosné konštrukcie pre fotovoltaiku.

Dokumenty potvrdzujú zhodu našich výrobkov s normami platnými v krajinách Európskej únie a s národnými normami. Certifikáty získali tieto výrobky: maloformátové plechové strešné krytiny, strešné panely, plechové strešné krytiny rezané na mieru a trapézové plechy, ako aj voľne stojace nosné konštrukcie zatĺkané do zeme a upevnené na železobetónovom základe. Podporné konštrukcie pre fotovoltiku získali navyše národné technické posúdenie od Výskumného ústavu stavebného.

Jedným z najdôležitejších hodnotiacich kritérií bolo testovanie odolnosti antikoróznych náterov použitých na strešnú krytinu aj nosné konštrukcie. Kladné stanovisko audítorov znamená potvrdenie najvyššej triedy odolnosti našich výrobkov a možnosť ich použitia aj v prostredí C4 a C5, t. j. v priemyselných aplikáciách so silným pôsobením nepriaznivých fyzikálnych a chemických podmienok.

Schválenia kvality spoločnosti TÜV Rheinland sú tiež kľúčom k tomu, aby spoločnosť Budmat mohla používať značku CE.
CE" znamená "Communauté européenne", čo vo francúzštine znamená "Európska únia". Symbolizuje tiež normy EÚ, ktoré zjednodušujú uvádzanie európskeho tovaru na trh. Označenie CE a vyhlásenie o zhode CE potvrdzujú, že daný výrobok spĺňa všetky požiadavky smerníc nového prístupu, ktoré sa na daný výrobok vzťahujú, a že výrobok prešiel postupmi posudzovania zhody s pozitívnym výsledkom.

Certifikáty TÜV opäť potvrdzujú, že dôvera, ktorej sa výrobky Budmat tešia u zákazníkov, je plne opodstatnená a kvalita našej ponuky zaručená!