Modulárne strechy

Modulárne strechy - Hrebenáč GSM - TOP

Hrebenáč Murano GSM-TOP

- určený na hlavný hrebeň,
- dva typy ukončovacích výstuží - vysoké a nízke,
- záruka zhody výstužných prvkov s modulárnou maloformátovou krytinou na protiľahlých stranách strechy,
- možnosť regulácie podľa tvaru strechy